В психологическата си практика си служа основно с няколко подхода – интегративния, психоаналитичния, системичния и междукултурния.

Говоря български, френски и английски език.


Дипломи:
♦ Мастер 2 „Клинична психология и психопатология“ – Университет Бордо 2
♦ Университетска диплома (D.U.) „Криминология и психологическа експертиза“ – Университет Париж Декарт


Трудов опит:
♦ Медико-психологически център (CMP) в Блоа
♦ Център за настаняване и социална реинтеграция
(CHRS) „Stuart Mill“ във Версай