Първата ни среща трае около 1 час. Това е момент, в който ще имате възможността да споменете причините, поради които желаете да се консултирате с психолог, въпросите, които си задавате, трудностите и очакванията Ви. Тази консултация ще ни помогне да направим първичен анализ на ситуацията и да решим заедно под каква форма ще протече терапията, която ще започнем.


Цени и времетраене на консултациите:

   ♦ Индивидуална консултация : 50 евро (около 45 мин. – 1 час)
   ♦ Семейна консултация : 75 евро (около 1 час – 1 час и 15 мин.)

Консултациите при психолог на свободна практика не са покрити от здравната каса (Sécurité Sociale). Въпреки това, някои частни здравни застраховки (mutuelles) предлагат частично възвръщане на тези разходи. За повече информация, можете да се обърнете към Вашия застраховател.
Сайтът vospsychologues.com предлага кратък
списък на основните застрахователни компании
и финансовото покритие, което предлагат за консултации при психолог.